OPOCK (Openbaar Primair onderwijs Capelle en Krimpen a/d IJssel)

Referentie OPOCK – Interim bestuurder (2015), Frank Peze, College van Bestuur OPOCK:

“(…) De heer Nix heeft binnen korte tijd een meer professionele cultuur binnen het stafbureau en bij de directeuren weten te bewerkstelligen. De begroting is met draagvlak nu sluitend en de verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie.

Daarnaast heeft de heer Nix een belangrijke rol gespeeld bij de fusie tussen de Stichting OPOCK en het IJsselcollege. Niet alleen is de mission statement  ‘een gelukkig kind op een fantastische school’ overgenomen, ook  als voorzitter van de stuurgroep heeft de heer Nix alle fusiedocumenten inhoudelijk opgesteld en met goed gevolg langs gemeenten, de beide Raden van Toezicht en medezeggenschapsraden geloodst.

De heer Nix is een zeer ervaren en bekwame bestuurder. (…)”

Reacties zijn gesloten.