Ervaring en opleiding

“Als u succes in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent.”- Joseph Addison

ervaring-en-opleiding1Bestuursfuncties

Lid College van Bestuur a.i. bij (OGN) Onderwijsgroep Noord in Groningen (VO en MBO)

Lid College van Bestuur a.i. bij Zaam in Amsterdam (VO)

Lid College van Bestuur a.i. PCBO in Apeldoorn

Voorzitter College van Bestuur PCOU Willibrord (Primair- en Voortgezet Onderwijs) a.i.

Voorzitter College van Bestuur OPOCK (Openbaar Primair Onderwijs Capelle en Krimpen a.d. IJssel) a.i.

Voorzitter College van Bestuur OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht)

Lid College van Bestuur Politieacademie

Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht van het Montessori College Nijmegen

Voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Josef Sartoschool in Arnhem

Adviesfuncties

Adviseur betreffende de positionering van het hoogbegaafdenonderwijs in de regio Ede Wageningen

Adviseur en deelnemer van de werkgroep governance voor het VO als vertegenwoordigend lid van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen)

Adviseur en deelnemer aan de werkgroep Permanente Educatie voor de VTOI

Bedrijfskundige bij de gemeente Geleen

Managementfuncties

Directeur Shared Service Organisatie in Rotterdam (VO)

Controller a.i. Facilitaire Dienst Gemeente Arnhem

Sectormanager Vastgoedmanagement Gemeente Arnhem

Programmamanager bedrijfsvoering a.i. ROC Rijn IJssel

Directeur Shared Services a.i. ROC Rijn IJssel

Directeur Personeel, Organisatie en Informatisering Ministerie VROM

Vestigingsmanager (plv.) secretaris bij de Kamer van Koophandel

Directeur Middelen (P&O, Financiën, ICT, P&C, Secretariaat B&W) Gemeente Veghel

Hoofd Planning & Control Gemeente Veghel

Plv. Hoofd Planning & Control Gemeente Dordrecht (Dienst Stadsontwikkeling)

Opleidingen

TU Eindhoven, faculteit Techniek en Maatschappij (bedrijfskundig) (diploma)

HTS bouwkunde Heerlen (diploma)

Zie voor een uitgebreider CV mijn LinkedIn-pagina

Linked In

Reacties zijn gesloten.