Interimmanagement

interimmanagement“Een leider is het meest effectief als mensen ternauwernood weten van zijn bestaan. Als zijn werk erop zit en zijn doel is bereikt, zullen zijn troepen denken dat zij het zelf hebben gedaan.” -Lao Tzu

Ik ben een zeer betrokken (interim)-bestuurder en (interim)-manager. Medewerkers zullen zich gezien en gehoord voelen. Ik neem mensen serieus, kom snel tot oplossingen en zorg ervoor dat weerstanden die het resultaat in de weg staan worden overbrugd.

Werkwijze

Binnen een dag kan ik een intakegesprek voeren en met de opdrachtgever samen een concept-opdracht formuleren.

Wanneer geen nader onderzoek nodig is, lever ik binnen vijf werkdagen een plan van aanpak met een offerte en planning. Na uw akkoord wordt het contract getekend en ga ik zo snel mogelijk aan slag.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • situatieschets
 • aandachtsgebieden
 • doel van de opdracht (verandermanagement, op de winkel passen, enzovoort)
 • beoogde resultaat
 • kritische succesfactoren
 • positie van mij als interim-manager/bestuurder
 • taken en rol
 • bevoegdheden (mandaten, tekenbevoegdheid, enzovoort)
 • bewaking van de voortgang van de opdracht
 • wijze van afronding van de opdracht (overdracht, evaluatie, enzovoort)

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor een succesvolle afronding van de opdracht zijn:

 • duidelijke opdrachtbeschrijving met de daarbij behorende bevoegdheden
 • medewerking van medewerkers en het zittend management
 • vertrouwen van de organisatie
 • voldoende beschikbare tijd (minimaal 24 uur per week)
 • heldere communicatie
 • bewaking van de verwachtingen

Weerstand

Als interim-manager kom je vaak binnen in een organisatie op een moment dat niet alles even soepel loopt. Dan kun je op weerstand rekenen. Deze weerstand ontstaat doorgaans bij mensen die begaan zijn met de organisatie, of door angsten. Om problemen voor te zijn, ga ik met deze medewerkers in gesprek en zorg ervoor dat weerstanden verdwijnen.

Leiderschapsstijl

Afhankelijk van de situatie kies ik voor een leiderschapsstijl. Mijn voorkeursstijl is die van het dienend leiderschap. Ik ga de dialoog aan, omdat dat tot draagvlak leidt. Wanneer er te weinig tijd is of dienend leiderschap niet tot het gewenste resultaat leidt, kies ik voor een andere stijl.

Reacties zijn gesloten.