Advisering

“Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.” -Albert Einstein

organisatieadvisering

Ik zorg er eerst voor dat een organisatievraagstuk goed wordt afgebakend – dat is voor een goed organisatie-advies enorm belangrijk. Daarnaast geloof ik dat veranderingen gemakkelijker gedragen worden als mensen in de organisatie er zo veel mogelijk bij betrokken worden. Dit betekent dat de medewerkers het werk dat nodig is om de veranderingen in gang te zetten, zoveel mogelijk zelf uitvoeren. Zo blijft de organisatie eigenaar van de veranderingen, wat implementatie makkelijker maakt.

Ik geef invulling aan procesverbetering vanuit het gedachtegoed van Wouter Hart: Verdraaide organisaties. De essentie van dit gedachtegoed is dat wij terug moeten naar ‘de bedoeling van de organisatie’ en geüniformeerde procedures en processen alleen moeten inzetten wanneer ze nodig zijn om een resultaat te behalen.

Wat ik bied

U kunt bij mij terecht voor begeleiding bij fusies, reorganisaties, governance-vraagstukken en cultuurveranderingstrajecten. Zo nodig train en begeleid ik daarbij managementteams en ondernemingsraden.

Ik geef advies binnen de volgende domeinen:

 • management
 • verandermanagement
 • organisatievraagstukken
 • bedrijfsvoeringsvraagstukken

Ik heb ervaring opgedaan bij:

 • onderwijsorganisaties (primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs)
 • ministeries
 • gemeenten
 • Kamer van Koophandel

Ik start met een intakegesprek, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • situatieschets
 • aandachtsgebieden
 • doel van de opdracht
 • beoogde resultaat
 • kritische succesfactoren
 • mijn positie als adviseur
 • bewaking van de voortgang van de opdracht
 • wijze van afronding van uw opdracht (vervolgadvies)

Randvoorwaarden voor een succesvolle afronding van de opdracht zijn:

 • duidelijke opdrachtbeschrijving met de daarbij behorende bevoegdheden
 • medewerking van medewerkers en het zittend management
 • vertrouwen van de organisatie
 • voldoende beschikbare tijd
 • heldere communicatie
 • bewaking van de verwachtingen

Reacties zijn gesloten.