OPOD (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht)

Referentie OPOD – bestuurder (2011-2014) Arno Vervelde, voorzitter GMR OPOD:

“(…) In deze periode heeft Bas vanuit de gemeente financiële steun voor de stichting kunnen bereiken, is er wezenlijke vooruitgang in bouwprojecten geboekt en niet in de laatste plaats heeft ICT de plek in de klas gekregen waar het recht op heeft.

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft Bas middels het door hem geschreven Strategisch en Actieplan OPOD 2013-2016 een ambitieus plan gepresenteerd. OPOD is door dit plan sterker geworden in een tijd van dalende leerlingenaantallen en hevige concurrentie. Middels flankerend beleid is bereikt dat er minder (jong) personeel wordt ontslagen.

Zakelijk, altijd bereid tot dialoog op argumenten , motiverend, kennis en positiviteit zijn kenmerken die Bas heeft laten zien in de GMR.

Bas heeft in een voor OPOD moeilijke tijd met dalende leerlingenaantallen als bestuurder veel betekend. Ik kan Bas dan ook sterk aanbevelen voor een bestuursfunctie.”

 

aanbeveling

Reacties zijn gesloten.