OPOCK (Openbaar Primair onderwijs Capelle en Krimpen a/d IJssel)

Referentie OPOCK – Interim bestuurder (2015),  Coby van Deursen – Voorzitter Raad van Toezicht OPOCK tot  1 januari 2016:

“De heer Nix is bij OPOCK (openbaar basisonderwijs Capelle en Krimpen a/d IJssel) interim-bestuurder geweest in een periode van ruim 4 maanden. In deze periode heeft hij actief het strategisch beleidsplan voor de periode 2016/2020 vorm gegeven in samenwerking met directies en GMR.

Daarnaast heeft hij het directieoverleg, in overleg met het CvB, naar tevredenheid opnieuw vorm gegeven.

Hij heeft daarbij laten zien direct inzetbaar en productief te kunnen zijn.

Aangezien hij betrokken is bij de re-integratie van de bestuurder vroeg dat voortdurende afstemming van taken en herverdeling. De heer Bas Nix heeft zich hierin loyaal opgesteld. Zijn inzet voor OPOCK is weliswaar van korte duur geweest doch intensief. In de laatste fase van zijn voorzitterschap van de stuurgroep VOCA-OPOCK (samenwerking basisonderwijs en voortgezet onderwijs) heeft hij zich kunnen focussen op het opstellen en in samenhang brengen van de noodzakelijke documenten voor de fusie.

Hij heeft de organisatie met zijn frisse en accurate blik een ruime stap verder gebracht.”

Reacties zijn gesloten.