Referentie PCOU Willibrord

De heer Nix is van 1 januari 2016 tot en met 31 augustus 2017 werkzaam geweest voor Stichting PCOU en de Willibrord Stichting in Utrecht. Van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 was hij lid van het College van Bestuur a.i. in verband met afwezigheid van een van de bestuurders. Vanaf 1 juli 2016 was hij – vooruitlopend op de benoeming van een nieuwe bestuurder – voorzitter a.i. van het College van Bestuur.

De aanvankelijke opdracht aan de heer Nix bestond enerzijds uit de dagelijkse besturing van de organisatie, anderzijds uit de voorbereiding van een nieuw strategisch plan en een advies inzake de gewenste besturingsstructuur. Na uitbreiding van zijn opdracht met het voorzitterschap a.i. is het strategisch plan 2017/2020 tot stand gekomen en heeft een wijziging in de besturingsstructuur plaats gehad. Het betreft vooral de wijze van totstandkoming van beleid, in het bijzonder de versterking van de betrokkenheid en inbreng van de schoolleiders.

In de periode dat de heer Nix deel uitmaakte van het College van Bestuur van Stichting PCOU en de Willibrord Stichting, waren de bestuurlijke omstandigheden complex. De Raad van Toezicht is de heer Nix zeer erkentelijk voor de flexibele, mens- en resultaatgerichte wijze waarop hij heeft gefunctioneerd en leiding heeft gegeven aan de organisatie. De relatie met de heer Nix hebben wij als prettig en professioneel ervaren.

J.J.M. (Hans) Helgers, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting PCOU/Willibrord Stichting

Reacties zijn gesloten.