LSOP (Politieacademie)

Referentie LSOP (Politieacademie) – Lid College van Bestuur, John de Boer, hoofd P & O Politieacademie (2002-2004):

“Bas Nix is een integer en zeer betrokken bestuurder, die als voorbeeld de waarden van de organisatie consistent voorleeft en uitdraagt. Hij beschikt over veel strategisch inzicht en een uitermate scherp analytisch vermogen. Mede daardoor is hij in staat om zaken snel en doeltreffend te analyseren. Vanwege die scherpte en snelheid moet hij er alert op zijn dat collega’s in zijn omgeving daarin voldoende mee kunnen komen. Hij houdt zich en anderen aan gemaakte afspraken. Met een sterke focus op de realisatie van beleid, houdt hij tegelijkertijd rekening met de mogelijkheden van mensen in de organisatie om de beoogde doelen te realiseren. Dat doet hij met een toegankelijke houding en een gepaste afstemming op de aanwezige diversiteit in de organisatie.

Bas Nix staat voor de zaken die van wezenlijk belang zijn in de organisatie. Hij durft impopulaire standpunten in te nemen, wetende dat dit hem niet altijd in dank zal worden afgenomen. Hij koppelt een sterke resultaatgerichtheid aan vasthoudendheid en overtuigingskracht, en waar nodig een gezonde portie geduld (als hij ervan overtuigd is dat daartoe reden bestaat).

In de persoonlijke omgang is hij collegiaal en toont hij belangstelling voor mensen en hun aspiraties/vraagstukken. Daarbij investeert hij in heldere communicatie over de te volgen richting en de daarbij geldende wederzijdse verwachtingen. Hij stelt kwalitatief hoge eisen, maar is te allen tijde bereid om te spreken over het realiteitsgehalte daarvan. (…)”

Referentie LSOP (Politieacademie) – Lid College van Bestuur, Peter IJzerman, voormalig hoofdcommissaris van politie en voormalig voorzitter College van Bestuur LSOP:

“(…) Hij was in staat complexe organisatie- en veranderingsthema’s in hun juiste context te plaatsen en in samenwerking met medewerkers conceptuele ontwikkelingen in gang te zetten en af te ronden en ook de resultaten, na besluitvorming, te implementeren. Zijn stijl van leidinggeven kenmerkte zich door

. het aangeven van heldere kaders,

. het bieden van ruimte aan en stimuleren van zijn directe medewerkers,

. het sterk gefocust zijn op resultaat zonder de professionele standaards uit het oog te

verliezen. (…)”

Reacties zijn gesloten.