LSOP (Politieacademie)

Referentie LSOP (Politieacademie) – Lid College van Bestuur, Rien van Immerseel, directeur Politieacademie (2003-2011)

“De heer Nix heeft in de periode dat hij als lid van het College van Bestuur (CvB) werkte bij de Politieacademie (voorheen LSOP), met onder andere de portefeuille bedrijfsvoering, een prominente rol gespeeld in het op orde brengen van de bestuurlijke structuur na een periode van onrust en chaos ten aanzien van leiderschap binnen de Politieacademie. Samen met de overige leden van het CvB heeft hij de organisatie richting gegeven en de koers uitgezet. Belangrijke resultaten in deze periode, die het resultaat waren van zijn interventies en inbreng, zijn: de onderhandeling met het departement en feitelijke implementatie van het nieuwe vergoedingensysteem, bedrijfsvoering onder control, de ontwikkeling en de implementatie van het strategisch huisvestingsplan, de gewijzigde relatie met het ministerie van BZK, professionalisering van het personeelsbeleid, inrichting van een shared service centre.

(…) Hij had een uitstekend gevoel voor de mate van autonomie die een medewerker nodig had en aankon. Wat ik als plezierig heb ervaren was het feit dat als ik afspraken met hem maakte deze ook werden nagekomen. (…) In die jaren heeft hij mij in zijn rol als coach veel bijgebracht.

(…)
De heer Nix had een zeer eigen stijl. Een gevleugeld begrip dat heden ten dage nog wordt gebruikt was: “lean en mean” soms afgewisseld met “sober en doelmatig”. Hij zocht altijd naar alternatieven waardoor het kostentechnisch minder impact had op de organisatie bij gelijkblijvende kwaliteit. Hij was voor mij altijd bereikbaar. Hij was altijd direct en zeer duidelijk in zijn standpunten. Hij had altijd behoefte om transparant en eerlijk te zijn en zijn overwegingen bij besluiten die door hem werden genomen te legitimeren. Hij is zakelijk, invoelend en ontvankelijk voor kritiek. (…)”

Reacties zijn gesloten.